• Bazénový svet – 3 hodinový vstup dospelí 11 € / deti od 3 do 15 rokov 7 €
  • Bazénový svet – celodenný vstup dospelí 20 € / deti od 3 do 15 rokov 12 €
  • Vitálny svet – hodinový vstup (samostatne) dospelí 9 €
  • Vitálny svet – hodinový vstup (k bazénovému svetu) dospelí 6 €
  • Príplatok za každú začatú hodinu po vyčerpaní zakúpeného časového vstupu do bazénového sveta (maximum do ceny celodenného vstupu) dospelí 1,5 € / deti od 3 do 15 rokov 1 €
  • Príplatok za každú začatú hodinu po vyčerpaní zakúpeného časového vstupu do vitálneho sveta dospelí 4 €

Ceny sú platné pre letnú sezónu v termíne od 1.5.2017 do 22.10.2017, počas ktorej platí, že návštevníci wellness centra majú vstup na kúpalisko ZDARMA

Odporúčané ubytovania

  • Najnovšie správy