História kúpaliska Podhájska

V roku 1973 bol realizovaný prvý vrt v obci Podhájska. Vykonali ho pracovníci naftových dolov z Gbelov v rámci úlohy Geologického ústavu Ľúdovíta Štúra v Bratislave.Výskum sa týkal priestorového rozloženia zemského tepla a bol zameraný na vyhľadávanie hypertermálnych vôd v Západných Karpatoch. Vrt sa vykonal južne od obce za potokom Liska na základe požiadavky podniku Agrotermál. Zámerom bolo využívať vodu z vrtu ako vykurovacie médium pre skleníky. Keďže lokalita sa nachádza v blízkosti miest Šurany, Nové Zámky, Vráble a ich okolia, z hľadiska rekreačného využitia by mala potenciál nadobudnúť značný význam.

Vrtné práce boli ukončené dosiahnutím hĺbky 1900 m. Z tej sa pod silným tlakom začala chrliť približne 80°C horúca voda s obsahom jódu, ktorý ju sfarbuje do hneda. Uvedené okolnosti prispeli k tomu, že v nasledujúcich mesiacoch miestne obyvateľstvo vybudovalo brigádnickým spôsobom v lokalite vrtu bazén z cestných panelov o rozmeroch 35 x 15 x 1,2 m a malý bazén s rozmermi 8 x 8,5 x 0,9 m. Prevádzkovanie rekreačného zariadenia prešlo pod Okresnú správu rekreačných služieb a cestovného ruchu v Nových Zámkoch. Kronika obce Svätuša uvádza, že náklad na vrt sa vyšplhal až na 4 800 000 Kčs, čo bola v tom období určite nezanedbateľná čiastka. V roku 1974 boli v okolí bazénov vybudované sociálne zariadenia, sprchy a šatne. Postupne boli vybudované ďalšie bazény, bufety, reštaurácia Termál a hotel Borinka nevyhnutné pre pobyt návštevníkov v areáli termálneho kúpaliska.

Termálne kúpalisko Podhájska v začiatkoch

Rozvoj termálneho kúpaliska sa zaznamenáva od prechodu vlastníctva na obec v roku 1991. Postupne sa začalo sa s rekonštrukciou hotela Borinka a výstavbou V roku 1998 bol vybudovaný hlavný vchod do termálneho kúpaliska, prezliekarne, autokemping a urobila sa oprava bazénov.
K spracovaniu projektu rekondično – relaxačného centra sa pristúpilo v roku 1999. S jeho výstavbou sa začalo v roku 2000 a za 18 mesiacov bola stavba ukončená.

V roku 2003 sa vykonala kompletná rekonštrukcia vrtu a zimného bazénu. V tomto roku sa vybudoval i vírivý bazén s hydromasážnou a perličkou. Koncom tohto roku sa začali projektové práce na komplexnej urbanistickej štúdii rozvoja termálneho kúpaliska v súlade územným plánom. Tento projekt zahŕňa rozšírenie atraktívnych služieb v oblasti bazénov a komplexnej zmeny poskytovaných gastronomických služieb v rámci vybudovania nového gastrocentra s tým cieľom, aby stravovacie služby boli poskytované návštevníkom i po uzavretí termálneho kúpaliska.

Geotermálny prameň v obci Podhájska

V roku 1973 bol navŕtaný geotermálny prameň silne mineralizovanej vody v hĺbke 1900m. Voda má pri ústí teplotu 80° C a výdatnosť 50 litrov za sekundu.

Na prvý pohľad neuveriteľné, ale je to tak. Slovensko má more. Jeho voda je totiž unikátom porovnateľným s vodou Mŕtveho mora. Pochádza ešte z treťohorného žriedla. V jeho spodných vrstvách našli zuby rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne mladej tektonickej oblastí, aktívnej ešte v minulom storočí. Vďaka nemu sa voda a ohrieva na teplotu približne 80°C vystupuje na zemský povrch.

Termálna voda

Termálna voda, ktorá je slaná, pôsobí na ľudí. Vo vode sa vyskytuje prvok lítium, ďalej sú to jodidy, ktoré stimulujú štítnu žľazu. Vo vode sú zastúpené zlúčeniny vápnika pôsobiace na rehabilitáciu zlomenín, ďalej sú to bromidy zmierňujúce bolestivé stavy. Termálna voda svetového unikátu dobre pôsobí na ľudí trpiacich reumatizmom, cievnymi a kĺbovými ochoreniami, pretrvávajúcimi bolesťami chrbtice.

Pri hromadnom kúpaní nevznikajú žiadne ochorenia, nakoľko táto slaná voda ihneď vnesené baktérie likviduje a nedovoľuje ich množenie.

V roku 2003 bola vykonaná komplexná údržba vrtu v rámci 10-ročného cyklu jeho údržby, hĺbkovým prevŕtaním ťažobnej kolóny. Následne sa vykonala celková prestavba nadzemnej časti ťažobného vrtu, čím sa uskutočnila jeho generálna oprava po 30 ročnej prevádzke.