Historie koupaliště Podhájská

V roce 1973 byl realizován první vrt v obci Podhájská. Provedli jej pracovníci naftových dolů ze Gbelů v rámci úkolu Geologického ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislavě. Výzkum se týkal prostorového rozložení zemského tepla a byl zaměřený na vyhledávání hypertermálních vod v Západních Karpatech. Vrt se provedl jižně od obce za potokem Liska na základe požadavky podniku Agrotermál. Záměrem bylo využívat vodu z vrtu jako vykuřovací médium pro skleníky. Protože se lokalita nachází v blízkosti míst Šurany, Nové Zámky, Vráble a jejich okolí, z hlediska rekreačního využití by měla velký význam.

Vrtné práce byli ukončené dosáhnutím hloubky 1900 m. Z té se pod silným tlakem začala chrlit přibližně 80°C horká voda s obsahem jódu, který ji zbarvuje do hněda. Uvedené okolnosti přispěli k tomu, že v následujících měsících místní obyvatelstvo vybudovalo brigádnickým způsobem v lokalitě vrtu bazén z cestných panelů o rozměrech 35 x 15 x 1,2 m a malý bazén o rozměrech 8 x 8,5 x 0,9 m. Provoz rekreačního zařízení přešlo pod Okresní správu rekreačních služeb a cestovního ruchu v Nových Zámcích. Kronika obce Svätuša uvádí, že náklad na vrt se vyšplhal až na 4 800 000 Kčs, co byla v tom období určitě nezanedbatelná částka. V roku 1974 byli v okolí bazénů vybudované sociální zařízení, sprchy a šatny. Postupně byli vybudované další bazény, bufety, restaurace Termál a hotel Borinka, nevyhnutné pro pobyt návštěvníků v areálu termálního koupaliště.

Termální koupaliště Podhájská v začátcích

Rozvoj termálního koupaliště se zaznamenává od přechodu vlastnictví na obec, v roce 1991. Postupně se začal rekonstruovat hotel Borinka. V roce 1998 byl vybudován hlavní vchod do termálního koupaliště, šatny, autokempink a provedla se oprava bazénů.
Ke zpracování projektu rekondičně – relaxačního centra se přistoupilo v roce 1999. S jeho výstavbou se začalo v roce 2000 a za 18 měsíců byla stavba ukončena.
V roce 2003 se vykonala kompletní rekonstrukce vrtu a zimního bazénu. V tomto roce se vybudoval i vířivý bazén hydromasážní a s perličkou. Koncem tohoto roku se začali projektové práce na komplexní urbanistické studii rozvoje termálního koupaliště v souladu s územním plánem. Tento projekt zahrnuje rozšíření atraktívních služeb v oblasti bazénů a komplexní změny nabízených gastronomických služeb v rámci vybudování nového gastrocentra s tým cílem, aby stravovací služby byli poskytovány návštěvníkům i po uzavření termálního koupaliště.


Geotermální prameň v obci Podhájská

V roce 1973 byl navrtaný geotermální pramen silně mineralizované vody v hloubce 1900m. Voda má při ústí teplotu 80° C a vydatnost 50 litrů za sekundu.
Na první pohled neuvěřitelné, ale je to tak. Slovensko má moře. Jeho voda je totiž unikátem srovnatelným s vodou Mrtvého moře. Pochází ještě z třetihorního zřídla. V jeho spodních vrstvách našli zuby ryb, pelové zrnka a další tehdejší biologický materiál. Podloží zřídla patří do relativně mladé tektonické oblasti, aktívní ještě v minulém století. Díky němu se voda a ohřívá na teplotu přibližně 80°C vystupuje na zemský povrch.