Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál (MAS Združenia Termál) tvorí 11 obcí – Bardoňovo, Čechy, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Podhájska, Pozba, Radava, Trávnica a Veľké Lovce. Sieť cykloturistických trás, určených pre horské a cestné bicykle umožní každému návštevníkovi spoznať najkrajšie pamiatky obcí združenia, prírodné zákutia a rozhliadnuť sa z mnohých miest na malebnú krajinu.

Na podporu cyklotrás v území Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál bola v roku 2013 schválená dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci finančného nástroja LEADER NSK vo výške 22 345, 53 Eur. Z tejto sumy bolo podporených 6 projektov zameraných na vytýčenie a značenie cykloturistických trás v území MAS Združenia Termál, informačné tabule s mapou cyklistických trás v každej z 11 obcí a tiež propagačné materiály určené najmä pre cyklistov ale i návštevníkov regiónu. Finančný nástroj Nitrianskeho samosprávneho kraja LEADER NSK je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka realizovaný prostredníctvom podpory miestnych akčných skupín.

Značené cykloturistické trasy na území MAS Združenia Termál:

TRASA č. 1 VEĽKÝ CYKLOOKRUH MIKROREGIÓNU TERMÁL

Farba: modrá

Evidenčné číslo: 2102

Dĺžka: 55,6 km

Prevýšenie: 494/491m

Náročnosť: SPORT

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: veľký okruh prepájajúci obce MAS Združenia Termál, ich najkrajšie miesta a pamiatky. Z viacerých miest sú z neho krásne panoramatické výhľady.

Trasu možno začať v ľubovoľnom mieste, keďže tvorí okruh. Celková dĺžka je 55,6 km a prechádza 10 obcami MAS Združenia Termál. Trasa má strednú obtiažnosť, ale ako celodenný výlet ju zvládnu aj menej zdatní cyklisti, pretože sa na nej nenachádzajú žiadne prudké stúpania a klesania. Celý okruh je možné si skrátiť využitím ďalších značených cykloturistických trás a vytvoriť si tak výlety rôznej dĺžky a náročnosti. Na trase sa nachádza viacero pekných  vyhliadkových miest na blízke i vzdialené okolie a takisto množstvo miestnych stavebných i prírodných zaujímavostí.

TRASA č. 2  VEĽKÉ LOVCE

Farba: zelená

Evidenčné číslo: 5102

Dĺžka: 22,7 km

Prevýšenie: 238/221 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: cestný bicykel

Charakteristika: nenáročná trasa spájajúca obce Veľké Lovce, Radava, Podhájska a Čechy. Pri trase sa nachádza bájna zrúcanina kláštora Máriačalád.

Trasa začína pri obci Veľké Lovce na križovatke s modrou cykloturistickou trasou č. 2102. Prechádza centrom obce smerom do obce Radava, kde pokračuje po poľnej ceste do obce Podhájska. Ňou vedie spoločne s veľkým modrým cyklookruhom, v miestnej časti Belek pri kostolíku odbočuje smerom na obec Čechy. Pri trase medzi Podhájskou a Čechmi sa nachádza zrúcanina kedysi mohutného kláštora Máriačalád. Z tohto pôsobivého miesta je bohužiaľ dnes iba ruina. Trasa končí v obci Čechy, opäť na križovatke s modro značenou cyklotrasou č. 2102. Trasa je nenáročná, výlet po nej zvládnu aj menej zdatní cyklisti.

TRASA č. 3  SPOJKA HUL

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8102

Dĺžka: 2,55 km

Prevýšenie: 21/0 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: cestný bicykel

Charakteristika: krátka spojka medzi cykloturistickou modrou trasou 2102 a zelenou trasou 5102. Túto trasu je možné využiť pre plánovanie výletov po dlhších cyklotrasách v regióne.

TRASA č. 4  DO BARDOŇOVA

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8103

Dĺžka: 1,8 km

Prevýšenie: 19/30 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: cestný bicykel

Charakteristika: táto trasa je odbočkou v Veľkého okruhu Mikroregiónu Termál za pamiatkami obce Bardoňovo.

Trasa začína na veľkom modrom cyklookruhu pri Mariánskej studničke. Čaká nás krátke stúpanie a následne zjazd do obce. Na jej začiatku míňame v poli starú zvonicu, v obci si obzrieme zrekonštruovaný kaštieľ a 2 kostoly.

TRASA č. 5  K MEANDROM CHRENOVKY

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8104

Dĺžka: 1,2 km

Prevýšenie: 0/0 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: krátka trasa, ktorá cykloturistov zavedie ku krásnej prírodnej zaujímavosti – Meander Chrenovky. Návštevu tejto lokality odporúčame najmä v letných mesiacoch.

TRASA č. 6  OKRUH DOLNÝ OHAJ

Farba: zelená

Evidenčné číslo: 5103

Dĺžka: 2,1 km

Prevýšenie: 0/0 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: cestný bicykel

Charakteristika: táto krátka trasa tvorí okruh po obci Dolný Ohaj. Pozrieme si kostol s Kalváriou. Odporúčame výlet spojiť s cykloturistickou trasou č. 8104 – meandrom Chrenovky.

TRASA č. 7  PODHÁJSKA – RADAVA – PODHÁJSKA

Farba: modrá

Evidenčné číslo: 2103

Dĺžka: 12 km

Prevýšenie: 141/141 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: trasa prechádzajúca chotármi obcí Podhájska a Radava, sú na nej krásne výhľady na okolie. Hlavným magnetom je termálne kúpalisko v Podhájskej.

Táto modrá trasa začína v obci Podhájska na križovatke s Veľkým okruhom Mikroregiónu Termál. Prechádza po poľnej ceste do obce Radava, kde kúsok popri kostola a rezbárskej galérii vedie spolu so zelenou trasou č. 5102. Za Radavou však odbočuje na poľnú cestu a vracia sa akoby späť ponad obce Radava a Podhájska. V týchto miestach sú, najmä pri peknom počasí, pekné výhľady na okolie. Trasa v tomto úseku križuje dve žlté cykloturistické trasy. Končí v Podhájskej v miestnej časti Belek. Pri daždivom počasí sú však niektoré úseky tejto trasy ťažšie prejazdné.

TRASA č. 8  VEĽKÉ LOVCE – PODHÁJSKA

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8107

Dĺžka: 5,6 km

Prevýšenie: 85/113 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: krátka trasa, ktorá spája cykloturistické trasy v obciach Podhájska a Veľké Lovce.

Trasa začína v Podhájskej, vedie popri termálnych kúpaliskách. Prechádza najmä po poľných a lesných cestách z ktorých sú pekné výhľady na okolité obce. Vo Veľkých Lovciach sú dva kostoly. Trasu je možné spojiť s ďalšími cyklotrasami do okruhu.

TRASA č. 9  SPOJKA NA PODHÁJSKY MAJER

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8108

Dĺžka: 1,8 km

Prevýšenie: 0/42 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: MTB bicykelCharakteristika: krátka trasa, ktorá tvorí spojku medzi cykloturistickými trasami č. 2103 a 5102. Trasu je možné využiť na plánovanie viacerých okruhov po dlhších trasách.

TRASA č. 10  K VODNEJ NÁDRŽI TRÁVNICA

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8109

Dĺžka: 8,3 km

Prevýšenie: 77/77 m

Náročnosť: SPORT

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: miestna trasa, ktorá tvorí krátky okruh v katastri obce Trávnica.

Ľahká rodinná trasa, ktorá cykloturistov zavedie k pamiatkam obce Trávnica a jej bezprostrednému okoliu. Krásna príroda je neďaleko obce pri vodnej nádrži Nový rybník, kde je možné sa v letných mesiacoch schladiť.

TRASA č. 11  ŽITAVSKÝ LUH

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8105

Dĺžka: 6,3 km

Prevýšenie: 14/10 m

Náročnosť: REKREA

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: krátka trasa vedúca z obce Maňa k prírodnej rezervácii Žitavský luh. Nachádza sa tu aj náučný chodník, ktorého informačné panely sa nachádzajú aj pri cykloturistickej trase. Trasa je nenáročná a zvládnu ju aj začiatočníci.

TRASA č. 12  MAŇA – TRÁVNICA

Farba: zelená

Evidenčné číslo: 5104

Dĺžka: 7,8 km

Prevýšenia: 116/90m

Náročnosť: REKREA

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: Trasa začína v centre obce Maňa na križovatke viacerých cykloturistických trás. Zo začiatku vedie spolu so žltou cyklotrasou,  po necelom kilometri odbočuje doprava. Pokračuje po poľných a lesných cestách nad obcami Maňa a Trávnica s následným zjazdom do obce Trávnica. Trasa vedie pekným prostredím, z viacerých miest na trase sú krásne výhľady na okolitú krajinu a prírodu.

TRASA č. 13  K VINOHRADOM

Farba: žltá

Evidenčné číslo: 8106

Dĺžka: 2, 83 km

Prevýšenie: 30/12m

Náročnosť: REKREA

Určenie: MTB bicykel

Charakteristika: krátka trasa, ktorá tvorí spojku medzi cykloturistickými trasami č. 2102 a 5104. Zároveň však zavedie cykloturistov do pekného prostredia Manianskych vínnych pivníc.